O KANCELÁŘI

Profesionalita a individuální přístup

Advokátní kancelář JUDr. Pavla Koska byla založena v roce 2014 a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, a to jak jednotlivcům a obchodním korporacím, tak i veřejnoprávním subjektům. V naší kanceláři klademe důraz na profesionální přístup, komplexnost a flexibilitu, kdy se snažíme o individuální přístup a splnění specifických požadavků jednotlivých klientů.

Spolupracujeme také s řadou odborníků z oborů souvisejících s advokacií (notáři, exekutoři, soudní znalci, daňoví poradci), což nám umožňuje poskytovat úplné a koordinované právní poradenství a zároveň minimalizovat náklady klientů. Usilujeme především o vytvoření dobrých a trvalých vztahů s klienty, které jsou založeny na maximální loajalitě a důvěře.

SLUŽBY ADVOKÁTA

Advokátní kancelář JUDr. Pavla Koska se v praxi zaměřuje především na následující oblasti:

Trestní právo

 • obhajoba v trestních věcech
 • zastupování poškozených osob
 • uplatňování náhrady škody vůči státu za neoprávněné trestní stíhání

Občanské právo

 • zpracování smluv
 • převody nemovitostí
 • vymáhání pohledávek
 • náhrady škod
 • zastupování v občanskoprávních sporech

Rodinné právo

 • výchova a výživa dětí
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů

Korporátní právo

 • zakládání společností, zápisy a změny do obchodního rejstříku
 • kompletní smluvní dokumentace pro podnikatele
 • zastupování v obchodněprávních sporech

Pracovní právo

 • pracovněprávní smluvní agenda
 • interní dokumenty zaměstnavatele
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • semináře a školení pro zaměstnance a zaměstnavatele

Správní právo

 • dopravní nehody
 • přestupkové řízení
 • právní agenda obcí
 • komunikace s úřady
 • zastupování ve správních řízeních

JUDr. Pavel Kosek

JUDr. Pavel Kosek je absolventem Policejní akademie ČR a Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V letech 1998 až 2003 působil jako vyšetřovatel a analytik specializovaných útvarů Policie ČR, zejména Služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské kriminality a Úřadu finanční kriminality a ochrany státu. V průběhu let 2003 až 2007 poskytoval bezpečnostně právní poradenství tuzemským i zahraničním soukromým subjektům a začátkem roku 2008 se stal advokátním koncipientem v Advokátní kanceláři Mgr. Marka Ulmana, kde působil až do roku 2014.

ODMĚNA

Odměna za právní službu je určována zpravidla dohodou, tzv. smluvní odměnou, mezi advokátem a klientem, a to v závislosti na časové a odborné náročnosti dané právní služby a vhodnosti pro klienta. Není-li mezi klientem a advokátem odměna sjednána, řídí se výše a výpočet mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění, tzv. advokátním tarifem.

Vedle odměny náleží advokátovi také náhrada hotových výdajů spojených s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, poštovné, hovorné, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky).

Smluvní odměna může být dohodnuta jako:

Odměna časová

Nejčastěji hodinová, kdy klient hradí advokátovi ujednanou odměnu dle počtu hodin právní pomoci strávených danou věcí.

Odměna úkonová

Odměna určená dle počtu úkonů právní služby provedených v dané věci, jednotlivé úkony jsou pak vymezeny v § 11 advokátního tarifu.

Odměna paušální

Za paušální odměnu (měsíčně, čtvrtletně, ročně) jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah i časovou náročnost.

Odměna podílová

Odvozuje se až od výsledku sporu určitým předem dohodnutým podílem mezi klientem a advokátem.

“Ceny se sjednávají individuálně, nebojte se zeptat!”

KONTAKT

JUDr. Pavel Kosek, advokátní kancelář

Pernštýnská 40
530 02 Pardubice
tel.: +420 727 82 62 72
email: info@ak-kosek.cz

Reg. č. ČAK: 15644
IČ: 72960949
DIČ: CZ7501033309


Zanechte nám krátkou zprávu či si domluvte osobní schůzku:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět (vyžadováno)

Vaše zpráva (vyžadováno)

 

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.